Търсете сред обяви за имоти

Арендата на общински земеделски земи, полски пътища и бели петна в Търговище бележи ръст

23.02.2017 г.
787 прочитания
Общинската администрация в Търговище съобщи, че окончателно сключените едногодишни арендни договори бележат голям ръст. Като сред тях има нови 340 договора за отдаване на полски пътища и общински бели петна между арендатори и Община Търговище на обща стойност от 115 836 лв.

Броят на едногодишните арендни договори за присъединяване на полски пътища към обработваема земя са 282. Цената за отдаване под аренда се определя по познатата схема на база средното рентно плащане за землището, в което се намират.

Заедно с това са сключени и 58 едногодишни арендни договора за общински земи, които попадат в така наречените бели петна.

Определената ставка в арендните договори тази година е в размер на 36 лв. на декар, определена на база най-високите тръжни нива на декар, достигнати на търговете в област Търговище миналата година.

През месеците май и юни Община Търговище ще обяви търг за отдаване на всички общински свободните парцели, съобщиха от пресцентъра на администрацията.