Търсете сред обяви за имоти

Българският пазар на недвижими имоти привлече над 3 млрд евро чуждестранни инвестиции

01.09.2015 г.
124 прочитания
Недвижимите имоти, търговията и ремонтът на автомобили привлякоха над 7 млрд. евро чужди инвестиции. Това сочат данните на НСИ за привлечените в страната чуждестранни капитали от началото на демократичните промени до края на 2014 г., до когато са последните детайлни данни за вложенията по сектори на икономиката, съобщава „Стандарт”.

Общата сума на чуждите инвестиции в България за този период е 21,581 млрд. евро. От тях малко над 14%, или 3 млрд. евро са вложенията в имоти, като тук не се включват хотелите. А 18,55% от чуждите инвестиции, или над 4 млрд. евро, са насочени към търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети. Най-големият бум на пазара на имоти беше преди световната финансова кризата през 2008-2009 г. След това имаше известно оттегляне от пазара.
 
Сега обаче отново инвестициите в сектора се завръщат и цените на имотите вървят нагоре, макар и с по-бавни темпове спрямо периода преди кризата. В търговията и ремонта на коли инвестициите отчитат стабилен ръст през периода 2012-2014 г. В резултат чуждите вложения в сектора вече са с 1 млрд. евро повече спрямо предкризисната 2008 г.
 
Най-много чужди инвестиции се насочват към промишлеността. Но това е разбираемо тъй като тук влиза голяма палитра от производствени дейности като например - на лекарства, машини, мебели, химически продукти, превозни средства, електроника, текстил, както и производството на ток, парно, включително и цялата добивна промишленост.
 
Общата сума на задграничните вложения в производството и добивната промишленост от началото на демократичните промени до края на 2014 г. е 8,45 млрд. евро. Това са над 39% от общия размер на преките чужди инвестиции. Но най-много чуждестранни вложения са привлечени в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 2,7 млрд. евро. След това се нареждат производството на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини с малко над 1 млрд. евро чужди инвестиции, и производството на основни метали и метални изделия с 917 млн. евро.
 
От другите сектори на икономиката много сериозни чуждестранни капитали в размер на 1,45 млрд. евро са привлечени в далекосъобщенията. След това се нарежда строителството, където са вложени 917 млн. евро. Много сериозен магнит за чуждите капитали е и следващият сектор, който обхваща юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, технически изпитания и анализи; консултантски дейности по управление, където са вложени 840 млн. евро.
 
И едва след това се нарежда секторът хотелиерство и ресторантьорство с чужди инвестирани в размер на 608 млн. евро.

До края на 2015 г. преките чужди инвестиции в страната нарастват до 23,127 млрд. евро, което е със 7,2% повече спрямо края на 2014 г., сочат предварителните данни на НСИ.