Търсете сред обяви за имоти

Депутатите предложиха нотариусите да проверяват съдържанието на договорите за наем на земеделска земя

29.09.2017 г.
470 прочитания
Депутатите предложиха за гласуване промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с нарастналия брой измами по отношение на бpоя на сключените договори за наем на земеделска земя от лица, които нямат съответните права.

Депутатът Запрян Янков и негови колеги от ГЕРБ предложиха освен нотариалната заверка нотариусите да проверяват и съдържанието на договорите за наем на земеделска земя при упълномощаване за сключването му. Тези промени е предвидено да засягат сключването на договори със срок повече от една година. 

Основание за тези законодателни промени се крие в подадените множество сигнали за измами с договорите за наем и аренда на земеделска земя. По статистически данни над 80% от земеделската земята у нас е в съсобственост и голяма част от съсобствениците нямат представа за сключените договори с нея. Не са редки и случайте, в които за един имот се сключва повече от един договор за наем от различни съсобственици.