Търсете сред обяви за имоти

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

20.10.2017 г.
732 прочитания
На днешното заседание на парламента бяха приети на първо четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). По време на гласуването депутатите застанаха зад премахване на възможността за пренаемане на замеделска земя без знанието на собствениците. 

В Народното събрание бяха предложени общо три варианта на законопроект - един от страна на ПП ГЕРБ, един от ПП Обединени патриоти и един вариант от страна на ПП БСП за България. Народните представители категорично отхвърлиха законопроектът предложен от страна на ПП БСП за България. 

Законопроектът включва промени по отношение на сключването на договори за наем на земеделска земя и по-специфично условията за преотдаването на земята на трети лица без изричното съгласие на собствениците.

От ПП ГЕРБ предлагат договорите за наем да могат да се сключват от собственик, от съсобственик или съсобственици, или от упълномощено от тях лице, както и от лице, получило от собственика или от упълномощеното лице право да ползва или да управлява земите. Упълномощаването трябва да бъде с нотариална заверка на съдържанието и подписите на страните. Предвидено е земята да може да бъде пренаемана, само ако е уговорено в договора, като наемателят ще е длъжен да уведоми писмено наемодателя и общинската служба по земеделие. Договорите със срок за повече от една година ще се сключват с нотариална заверка на съдържанието и на подписите на страните. В общинската служба по земеделие ще се регистрират само договори за наем, отговарящи на новите изисквания. Тези изисквания ще се прилагат от стопанската 2017/2018 г.

За да се запази регистрацията на вече сключените договори, те следва да бъдат потвърдени от собственика или съсобствениците с декларация, подадена в общинската служба по земеделие. На общинските служби по земеделие се забранява да регистрират договори за наем, аренда и съвместна обработка на земеделски земи, когато те не са сключени от техните собственици, както и когато се установи, че има повече от един договора за даден имот.