Търсете сред обяви за имоти

Добричка община събра 1,5млн лв. от наем на земеделски земи през 2016

16.02.2017 г.
168 прочитания
Добричката община събра рекордните 2 013 000 лева приходи от управление и разпореждане с общински имоти. Това е с 26% повече спрямо планираното за 2016 година. Най-много са постъпилите средства през годината от отдаването под наем на земеделски земи, дворни места,трайни насаждения, урегулирани поземлени имоти, а именно - 1 576 000 лева.

В общината вече е внедрен нов програмен продукт, който позволява да се четат графичните файлове на картата за възстановена собственост, както и кадастралните карти, посочват от администрацията. Новият програмен продукт е дал възможност да бъдат извършени по-бързо и ефективно проверки в землищата на селата Вратарите,Бдинци, Черна, Владимирово, Златия, Смолница, Поп Григорово, където е установено неправомерно ползване на части от имоти общинска собственост. Открити са нарушения при обработването на части от 28 пасища и един полски път. Кметът на общината е издал наказателни постановления на нарушителите като събраните глоби и санкции достигат близо 15 500 лева.

Общинският съвет ще обсъди изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на заседанието си на 23 февруари.

Източник: БТА