Търсете сред обяви за имоти

М. Белова: Направиха се съществени законодателни промени за улеснение на земеделските стопани

17.12.2016 г.
170 прочитания
През последните две години в сектор „Земеделие“ са направени съществени законодателни промени, по-важните от които засягат поземлените взаимоотношения. Това каза народният представител от ГЕРБ и член на Комисията по земеделие и храни Мария Белова, предаде Фокус.

„През 2014 г. бяха направени основни изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който регулира и изчисти всички неясноти с така наречените правни основания. Регламентирано беше правото за земеделските земи, така че всеки един ползвател да има ангажимент спрямо собственика на съответния имот. Бяха въведени така наречените „бели петна“, които стояха неразрешени от предходните години. Съществена промяна беше направена в Закона за собствеността на земеделските земи, касаещи мери, пасища и ливади от държавния и общински поземлен фонд.

Имайки предвид политиката, която водеше Министерството на земеделието и храните в приоритетни сектори, промените които гласувахме и бяха подкрепени от почти всички представители на партии в пленарна зала, бяха по-справедливото разпределение на мери, пасища и ливади на животновъдите. Преди години се наблюдаваха сериозни нарушения при предоставянето на тези площи, а от друга страна реалните животновъди нямаха възможност да осъществяват дейността си“, каза още Белова.

По нейни думи основната част от работата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е касаела предимно поземлените взаимоотношения. „Продължава работата по поземления Кодекс, чието предназначение е да обедини всички закони до този момент, действащи за сектор „Земеделие“. За неговото изработване отговаря сформирана работна група в Министерството за земеделието и храните, но предвид сложността на законопроекта, две години са напълно недостатъчни, за да бъде готов към настоящия момент“, уточни Белова. Тя подчерта, че с встъпването в длъжност на правителството, една от първите промени в политиката на Министерството на земеделието е била въвеждането на така нареченото преразпределително плащане, което е довело до постигането на баланс в ползването на земеделските земи.

„С въвеждането на преразпределителното плащане се ограничи практиката големи земеделски ползватели на площи да получават евро субсидии и те бяха пренасочени към малките и средни ползватели на земеделски земи“, коментира Белова. Тя каза още, че друга важна законодателна промяна, която е била приета, касае облекчаване на процедурата, свързана с комасация на собствеността на земеделска земя. „Една стопанска година не се равнява на една календарна.

Стопанската година започва на 1-ви октомври и приключва на 1-ви октомври следващата година. Независимо кога се подписва договор за отдаване под аренда на земеделска земя, той влиза в сила от началото на стопанската година или 1-ви октомври. Във всяка една областна дирекция „Земеделие и храни“ до 30 юли ползвателите трябва да подадат декларация за ползваните от тях земеделски земи – номер на имот, начин на трайно ползване, правно основание.

Тази промяна беше направена 2014-та година с цел да елиминира много проблеми, свързани с поземлените отношения между ползвател и собственик“, припомни депутатът Мария Белова.