Търсете сред обяви за имоти

Новини › МЗХГ

МЗХГ открива процедура за продажба на земеделски земи в област Монтана
27.09.2017 г. 453 прочитания
Областна дирекция "Земеделие" - град Монтана  откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост на земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях на организациите по § 12 от ПЗР и по § 29 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване, при условията и реда, определен в чл. 56з и сл. от ППЗСПЗЗ. повече»
Изготвят законодателни промени по казусите със земеделски земи
27.08.2017 г. 194 прочитания
„МЗХГ работи по изготвянето на законодателни промени по казусите със земеделски земи. Те  ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, а след това внесени в Парламента. Това заяви заместник –министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. повече»
Прокуратурата получи 79 сигнала за измами с договори за наем на земеделска земя
22.08.2017 г. 417 прочитания
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов обсъди въпроса с омбудсмана Мая Манолова. Както и нареди на областните дирекции „Земеделие“ всички договори, представяни в общинските служби по земеделие за регистрация да бъдат проверени за връзката на наемодателя със собствеността на имота или наличието на пълномощно от собственик. повече»