Търсете сред обяви за имоти

Министерският съвет прие план за действие за предотвратяване придобиването по давност на имоти

21.12.2016 г.
247 прочитания
Министерският съвет прие план за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост. С изменения в Закона за собствеността от 2014 г. срокът за спиране на придобиваната давност по отношение на държавни или общински имоти е продължен до 31 декември 2017 г. Това решение на днешното заседание на правителството беше мотивирано с неприключилия процес по първоначално актуване на имотите – държавна и общинска собственост.

На територията на много населени места все още липсват одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри. Приемането на кадастралната карта и регистри за цялата територия на България ще даде възможност на областните управители и кметовете на общини да извлекат информация за имотите, за които в регистрите липсват документи за собственост. След преценка на характеристиките на имотите следва да бъдат съставени актове за държавна или общинска собственост за тези от тях, за които има достатъчно основание да се счита, че представляват държавна или общинска собственост.

Влизането в сила на нови кадастрални карти и регистри води до промяна на индивидуализиращи белези на имотите – държавна и общинска собственост, и изисква за тях да бъдат съставени нови актове съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Планът включва мерки, които да бъдат предприети от страна на ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини и райони в срок до 30 ноември 2017 г.

Източник: Факти.БГ