Търсете сред обяви за имоти

Наблюдава се активно строителство на индустриални имоти през 2016

10.11.2016 г.
96 прочитания
Според публикуваните предварителни данни на Националния статистически институт, активното строителство на индустриални имоти продължава и през третото тримесечие на 2016-та година. През периода юли-септември местните власти са издали разрешителни за строеж на 1170 броя сгради с индустриално предназначение с разгъната застроена площ (РЗП) в размер на 710324 кв.м. Спрямо същия период на предходната 2015 г. броят им бележи увеличение с 6.7%, а застроената им площ – с 41.7%, а спрямо второто тримесечие на настоящата година увеличението е съответно с 2.2% на сградите и с 40.7% на тяхната площ.
 
По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2016г. е започнало строителството на 585 индустриални сгради с 360486 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие на годината броят на започнатите обекти нараства с 2.1%, а застроената им площ - с 25.1%. Налице е нарастване и в сравнение с третото тримесечие на 2015г., като броят на индустриалните сгради е с 28% повече, а общата им застроена площ е с 47.4% повече. Започнатите през третото тримесечие на 2016г. 64 индустриални обекти на територията на област Пловдив отреждат на областта първо място сред 28-те области в страната. В София-столица и в София-област, където търсенето на индустриални и логистични площи, включително и под наем, продължава да е най-активно, е започнал строежа на общо 71 обекта.
 
В отговор на засиленото пазарно търсене в региона на София и Пловдив се подготвят и нови проекти за индустриални паркове в тези два района. Освен към Пловдив и към столицата София, където основното търсене на индустриални имоти е от логистични оператори и дистрибуторски компании, активен интерес към други района на страната като Плевен, Хасково, Димитровград, проявяват също производители на авточасти и компании от леката промишленост. Предпоставки за растящия интерес са и оформящите се индустриални зони с изградена инфраструктура и наличие на квалифицирана работна ръка. За инвеститорския интерес към започване на нови индустриални проекти допринасят и стабилните наемни цени. Средното им ниво в столицата София е около 4 евро за кв.м площ, като площите с размер над 5000 кв.м се наемат на цена от 3.8/кв.м, а цените за наем на първокласни площи в най-атрактивните столични бизнес райони надминават 5 евро/кв. м.

Източник: domaza.bg