Търсете сред обяви за имоти

Община Ботевград предлага утвърждаване на пазарните цени за отдаване под наем на земеделски земи

23.02.2017 г.
374 прочитания
Община Ботевград предлага на местния парламент да утвърди актуални пазарни цени за отдаване  под  наем през 2017 год. на земеделски земи от общинския поземлен фонд. Цените са изготвени от лицензиран оценител, се посочва в докладната до ОбС. 

Най-висока е пазарната наемна цена на ниви от първа до шеста категория – 19 лв./ дка. На следващо място е предложението за пазарна наемна цена на ниви от седма до десета категория – 16 лв./дка. Определената пазарна наемна цена на площи с изоставени трайни насаждения от първа до седма категория е 15 лв./дка, а от осма до десета – 13 лв./дка.  

Актуализирани са и пазарните наемни цени на пасища, мери и ливади, собственост на общината. В ОбС са внесени за утвърждаване следните предложения за пазарни наемни цени: пасища и мери от първа до седма категория – 15 лв./дка; пасища и мери от осма до десета категория – 13лв./дка; ливади от първа до седма категория – 16 лв./дка; ливади от осма до десета категория – 14 лв./дка. 

Общинският съвет определя с решение списъка на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Правилата за ползването им са изготвени, съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Минималният срок на договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади със собственици и ползватели на регистрирани животновъдни обекти е пет стопански години. 

Източник:botevgrad.com