Търсете сред обяви за имоти

Община Ловеч отчете преизпълнение на приходите от недвижими имоти за 2016

25.02.2017 г.
398 прочитания
Общинските съветници в Ловеч приеха отчета на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г. Това стана с 21 гласа „За“, един „Против“ и четири „Въздържал“.

Общите приходи от управлението и разпореждането с общинските имоти през 2016 г. са 463 204 лв., като преизпълнението е 103.74 %. В параграфа за отдаване под наем на общински жилища приходите са 116 981 лв. (114.69 %).

Двойно са се увеличили приходите от отдаване под наем или аренда на земеделска земя – нещо, което новото ръководство на Общината си бе поставило като цел. Приходите са 690 000 лв. (209.09 %). От продаване на дървесина и превозни билети постъпленията са 84 772 лв. (164.61 %).

През изминалата година са проведени осем търга за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и са сключени нови осем договора. Броят на отдадените под наем помещения спрямо предходни години е намалял, затова и приходите спадат (268 954 лв. или 93.55 %). Има и прекратени наемни договори на големи търговски обекти, към които в момента няма интерес.
Досега преговорите не са стигнали до съгласие за цената относно придобиване от Община Ловеч на имот, четвърти етаж (667 кв. м) от собствената й сграда, собственост на „Инвестстрой“ ЕООД. Предстоят нови преговори.

Община Ловеч е създала условия за публичност и прозрачност при управлението на общинската собственост. Поддържа се публичен регистър за извършените разпоредителни сделки с имоти, особено внимание се обръща на текущия контрол по събиране на наеми и други плащания към Общината.

Източник: zetramedia.com