Търсете сред обяви за имоти

Отворен е прием на документи за саниране на сгради с европейски средства в малките общини

29.03.2018 г.
705 прочитания
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви, че започва прием на документи по процедурата за „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ по Приоритетна ос 2 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.

Очаква се да бъдат отпуснати над 38 млн. лв. за повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в малките общините с одобрени проекти.

В срок до 27 август 2018 г. за безвъзмездно финансиране могат да кандидатстват всички общини на 28-те града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Това са общините Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловфград, Крумовград, Козлудуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг.

В проектното предложение могат да бъдат включени един или няколко обекта от жилищната и от публичната инфраструктура, като минималният размер на заявената подкрепа е 200 000 лв., а максималният 1,2 млн. лв.

Дейностите трябва да са насочени към постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и към намаляване на крайното енергийно потребление, разходите за енергия  и на емисиите на парникови газове.