Търсете сред обяви за имоти

Променят предназначението на земеделски земи в района на Разлог

07.06.2017 г.
278 прочитания
До 20 юни е срокът за подаване на документи за промяна на предназначението на земеделски имоти в Разложко.

Във фронт офиса на Общината е поставен списък на всички земеделските територии, придобили характеристика на гора в кадастралната карта и картата на възстановената собственост.
Описано е по какъв начин и кога са придобити съотвените имоти, както и чия собственост са - държавна, общинска или частна.

Подробната информация за вида на горите, дървесния вид, възрастта и залесената площ от имота се намира в кметствата на съответното землище и в Общинска служба по земеделие-Разлог.

В срок до 20 юни собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена от министъра на земеделието и храните.
Възраженията се представят в деловодството на РДГ-Благоевград.

Източник: topnovini.bg