Търсете сред обяви за имоти

Цената на земеделска земя и на арендуване расте в област Стара Загора

13.06.2017 г.
888 прочитания
Средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора през 2016 г. достига 657 лв., което е с 14.1% повече в сравнение с 2015 година, сочат данните на Териториално статистическо бюро Югоизток. Спрямо средната стойност за страната (761 лв./дка) през 2016 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 13.7%.

Най-висока е средната цена на нивите – 672 лв./дка, следват овощните насаждения с цена от 253 лв./дка, за лозя се е плащало по 240 лв. /дка и за постоянно затревени площи по 122 лв. на декар.

През 2016 г. най-висока е цената на земеделската земя в община Чирпан - 823 лв., а най-ниска в община Мъглиж - 141 лв. на декар. За община Стара Загора цената е 680 лв. за декар, следват Опан-649 лв./дка, и Братя Даскалови – 642 лв./дка.

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 28 лв., което е 3.4% по-малко спрямо 2015 г. В сравнение със средната цена за страната (44 лв./дка), през 2016 г. цената на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 36.4%.

Най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Мъглиж - 32 лв. и Чирпан – 31 лв., а най-ниска в общините Казанлък и Николаево - 19 лв./дка. В община Стара Загора тя е 28 лв. за декар