Търсете сред обяви за имоти

Въвеждат нови наемни цени на общинските земеделски земи в Плевен

27.05.2017 г.
362 прочитания
Общинският съвет в Плевен ще актуализира базисните наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017-2018 г. . Заседанието ще се проведе на 30 май в заседателната зала на сграда "Гена Димитрова".

 Причината е заповедта на министъра на земеделието от март тази година, с която бяха определени начални тръжни цени за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на съществуващи трайни култури и за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 

Според решение на общинския съвет от май миналата година началните тръжни цени за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд са по-ниски от тези на държавния. Това налага и актуализацията на местно ниво.

Източник: Topnovini.bg