Търсете сред обяви за имоти

Новини › урегулирани имоти

Поземлени имоти с възможност за обединяване при определени условия
25.01.2017 г. 129 прочитания
Поправките предвиждат поземлени имоти, които не отговарят на изискванията за минимални размери за лице и повърхност съобразно устройствената зона, в която попадат, да могат да се обединяват в един или повече нови урегулирани имоти, ако са собственост на едни и същи лица. повече»