Търсете сред обяви за имоти

Новини › земеделски земи

Гражданско общество настоява за намаляване данъците върху имоти в сливенски окръг
18.10.2017 г. 312 прочитания
Будно гражданско общество се събра през кметството в град Сливен на протест срещу предложението за по-високи данъци на имотите и такса смет за населените места в общината. Над 250 души настояваха за по-ниски такси за селските имоти, по-ниска такса смет, да не се вдига цената на водата, както и редица други искания.
  повече»
МЗХГ открива процедура за продажба на земеделски земи в област Монтана
27.09.2017 г. 453 прочитания
Областна дирекция "Земеделие" - град Монтана  откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост на земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях на организациите по § 12 от ПЗР и по § 29 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване, при условията и реда, определен в чл. 56з и сл. от ППЗСПЗЗ. повече»
Изготвят законодателни промени по казусите със земеделски земи
27.08.2017 г. 194 прочитания
„МЗХГ работи по изготвянето на законодателни промени по казусите със земеделски земи. Те  ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, а след това внесени в Парламента. Това заяви заместник –министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. повече»
ДФЗ изплати близо 43,5 млн. лева за земеделски земи в НАТУРА 2000
18.08.2017 г. 180 прочитания
Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 43,5 млн. лева (43 451 897 лева) по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 г. Субсидиите тръгнаха към банковите сметки на 11 810 земеделски стопани. повече»
Община Ботевград предлага утвърждаване на пазарните цени за отдаване под наем на земеделски земи
23.02.2017 г. 288 прочитания
Община Ботевград предлага на местния парламент да утвърди актуални пазарни цени за отдаване  под  наем през 2017 год. на земеделски земи от общинския поземлен фонд повече»
Парламентарната земеделска комисия променя Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
12.01.2017 г. 146 прочитания
Внесените промени предвиждат фермерите, които отглеждат пасищни животни, да имат право на споразумения за окрупнено ползване на пасищата и ливадите. повече»
М. Белова: Направиха се съществени законодателни промени за улеснение на земеделските стопани
17.12.2016 г. 139 прочитания
„С въвеждането на преразпределителното плащане се ограничи практиката големи земеделски ползватели на площи да получават евро субсидии и те бяха пренасочени към малките и средни ползватели на земеделски земи“, коментира Белова. повече»